Organizacija za fer izbore i demokratiju

Making democracy look good since 2018.

Dobrodošli na sajt
OFIDa

OFID je nevladina i nestranačka organizacija osnovana 2018. godine u Beogradu sa ciljem promovisanja demokratije i vladavine prava u Republici Srbiji.